Oparzenia

wyciagnieta-dlon-z-ranami-po-oparzeniu-329512-article.jpg

Oparzenia są to uszkodzenia skóry i tkanek głębszych wywołane działaniem różnych czynników fizycznych i chemicznych. Potocznie oparzenia łączy się z działaniem temperatury, jednak istnieją również oparzenia wywołane energią elektryczną, promienistą, jonizującą, a także substancjami chemicznymi (oparzenia chemiczne). Czynniki te w zależności od czasu do mocy oraz obszaru działania wywoływać mogą albo drobne, miejscowe, przemijające zmiany, albo duże urazy i rozległe, ciężkie nieraz nieodwracalne uszkodzenia.

oparzenia

Każde w zasadzie oparzenie wywołuje pewien odczyn ze strony całego organizmu, powoduje bowiem denaturację białka uszkodzonych komórek i rozpad tkanek. Produkty rozpadu wchłaniane są do krwiobiegu i działają toksycznie na cały organizm. Polecam http://www.matique.pl/pl/alepia-mydlo-alep-z-aleppo-40-laurie_1126.html

oparzeni1a

Przy małych oparzeniach stężenie substancji toksycznych jest minimalne i ustrój je zobojętnia. Przy zmianach rozległych, głębokich, ilość powstałych toksyn jest tak duża, że powoduje ciężkie uszkodzenia ważnych narządów ustroju, przede wszystkim nerek Innym niebezpieczeństwem, jakim grożą oparzenia, jest wstrząs który może wystąpić w pierwszej fazie oparzenia.
Bardzo trudno zaraz po wypadku ocenić ciężkość, a niekiedy nawet i rozległość oparzenia. Dlatego nie wolno lekceważyć nawet niewielkich zmian tego rodzaju i każde oparzenie, poza zupełnie drobnymi, powinno być zbadane przez lekarza. Chorzy z oparzeniami ocenianymi jako ciężkie powinni być w jak najkrótszym czasie przetransportowani do szpitala. Warto sprawdzić tę stronę