Czym są potrzeby?

piramida-potrzeb-maslowa-1

Potrzebą nazywamy taki stan człowieka, który charakteryzuje się odczuciem dyskomfortu i brakiem czegoś lub kogoś. Każdy z nas ma potrzeby i dąży świadomie oraz nieświadomie do ich zaspokojenia. Potrzeby odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu człowieka, wpływają na jego stan fizyczny, psychiczny i społeczny.
piramida-potrzeb-maslowa-1
Zdjęcia z http://www.loreal.pl/
Piramida potrzeb, a ich autorzy stosują psycholog Abraham Maslow w swojej zawarł klasyfikację potrzeb według ustalonej hierarchii. Składają się na nią by niższego i wyższego rzędu. Jeśli by niższego rzędu nie zostaną zaspokojone potrzeby wyższego rzędu nie będą racji bytu. Dopiero zaspokojenie podstawowych potrzeb powoduje pojawienie się potrzeb z grupy wyższej. Klasyfikacja ta tworzy piramidę potrzeb.